27.12.2015


Slovníček pojmů


FPVstálý odkaz / permalink

27.12.2015
FPV - First Person View. Zkratka používaná v modelářství pro řízení modelu koukáním na obraz z kamery na palubě modelu, tedy jako kdyby pilot seděl v modelu. Obdobně to je u létání s kopterami.

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)