image image

Stavové displejestálý odkaz / permalink

06.11.2003
Displej vysílače zobrazuje během létání poměrně dost informací. Tomuto zobrazení se říká stavový display. Přepíná se mezi 4 typy displejů. Každý zobrazuje informace trochu jinak.

Přepíná se mezi nimi klávesami image a image.

Zobrazuje:

Přehledstálý odkaz / permalink

06.11.2003

Status display 1stálý odkaz / permalink

29.07.2006
levé indikace přiřazení 3D koleček pravé
název aktivního modelu
t
r
i
m

napětí akumulátoru

evo 9

jméno uživatele

operační čas aktivního modelu

trim trim
t
r
i
m

Status display 2stálý odkaz / permalink

29.07.2006
flight phases - letové fáze
levé indikace přiřazení 3D koleček pravé
název aktivního modelu
t
r
i
m

napětí akumulátoru

přepínač let.fází ?symb.přiřazení?

aktivní letová fáze

trim trim
t
r
i
m

Status display 3stálý odkaz / permalink

29.07.2006
timers - časovače
levé indikace přiřazení 3D koleček pravé
t
r
i
m
Stopky Slot

stopky sum

stopky interval

trim trim
t
r
i
m

Status display 4stálý odkaz / permalink

29.07.2006
system
verze firmware
nastavený kanál
zvolené kódování vysílaní
Aktuální kapacita akumulátoru - stav nabití (odhad). Údaj se dá upravit v menu Setup - Transmitter - Batt. charge. Údaj se při poklesu napětí na 6.5 vynuluje.
Viz také Nabíjení a Napájení.
Doba do vybití zdrojů (odhad)
Celkový operační čas vysílače