image image

Assignmentstálý odkaz / permalink

24.03.2004

V menu assignment se volí mod vysílače - tedy rozložení základních funkcí na kniplech vysílače. Menu dále slouží k přiřazení ovladačů na vysílači ovládaným funkcím nebo přepínačům. Rádio umožňuje nastavit až 5 přiřazení ovladačů rádia ovládaným funkcím. 3 přiřazení jsou přednastavena výrobcem a jsou použita v továrních předlohách nastavení. Všech 5 přiřazení lze předefinovat po svém.

Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Setup volbou Assignment.

Souvislosti

Volba Mode a Assignment je platné pro právě zvolený model. Toto nastavení lze měnit i v menu Properties.

Vlastní nastavení přiřazení (Name, Controls a Switches) platí pro všechny modely využívající zvolené přiřazení - assignment.

Popis

  Assignment
  Mode 1: ↕ ↔
  Assignment GLIDER+
    Name GLIDER+
    Controls ....
    Switches ....

Otázky a odpovědi

Jak se spustí skenování pásma?stálý odkaz / permalink
24.06.2005

? Chcel by som sa opytat ako aktivovat scanner eva a k si chcem ja oskenovat pasmo na letisku nie len ze je moj kanal volny
Skener nemám, ale čtením dokumentace a vyptáváním se jsem se dozvěděl toto: Scanner program is started by holding down the bottom digi-key button and powering on. Dělá se to tak, že před zapnutím se přidrží levé tlačitko ve spodní řadě a zapne se vysílač. Skener je zastaven na užívaném kanále. Když se stiskne ENTER, tak pročesává celé pásmo. Tlačítkem CLR lze vymezit rozsah kontrolovaného pásma.

Lze kopírovat nastaveni assignment z jednoho do druhého?stálý odkaz / permalink
09.04.2004

? Chci si vyzkoušet vlastní přiřazení ovladačů rádi ovládaným prvkům - Assignment. Mohu si tovární nastavení překopírovat do jednoho ze dvou volných přiřazení?
Jedině ručně, Tedy opsat si jedno přiřazení na papír a pak si nastavit svoje přiřazení opsáním z papíru. Jde to ale rychle.

Lze u Eva libovolně přiřadit výstupy přijímače?stálý odkaz / permalink
11.09.2005

?Lze u Eva libovolně přiřadit výstupy přijímače? Třeba abych výstup na křidýlka přesunul z výstupu 5 na jiný výstup v rozmezí 1 - 4? Mám totiž jen 4 kanálový přijímač.
Ano. To Evo umí. Výstupy přijímače lze libovolně přiřadit. Viz Servo Assign.

Modestálý odkaz / permalink

09.04.2004
Nastavuje mod vysílače stejně jako nastavení Mode v menu Memory.
Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Setup - Assignment volbou Mode.

Souvislosti

Platí pro zvolený model. Změny se u ostatních modelů neprojeví.

Assignmentstálý odkaz / permalink

06.04.2004

Zde se nastavuje, jaké přiřazení ovladačů ovládaným funkcím používá aktuální model.

Pokud si chcete prohlížet nebo nastavovat jiné přiřazení - assignment, musíte si zde toto jiné přiřazení navolit. V Name, Controls a Switches pak můžete editovat toto jiné přiřazení.

Pozor! Nezapomeňte si pak zase nastavit přiřazení, které u aktuálního modelu používáte.

Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Setup - Assignment volbou Assignment.

Souvislosti

Platí pro zvolený model. Změny se u ostatních modelů neprojeví.

Namestálý odkaz / permalink

09.04.2004

Zde se dá přejmenovat jeden z 5 modů přiřazení ovladačů - assignment.

Jak se vyvolá

V menu -Name.

Souvislosti

Tak jsko jsou nastavení přiřazení - assignment globální, i změna názvu přiřazení má globální platnost.

Popis

Název mže mít maximálně 8 znaků..

Controlsstálý odkaz / permalink

08.04.2004

Zde se nastavuje, jakými ovladači vysílače se mají ovládat ovládané funkce rádia.

Také zde lze změnit smysl chodu ovladačů. Například ovladač plynu (knipl) může být nastavent tak, že začne fungovat obráceně - tedy plný plyn k sobě.

Jak se vyvolá

V menu Setup - Assignment volbou controls.

Souvislosti

Zobrazí všechny ovládané funkce. Platí pro všechny modely, které používají toto přiřazení ovladačů (Assignment).

Popis

Displej zobrazuje seznam ovládaných funkcí rádia.

Assign.Controls
Throttle --- -
Spoiler (knipl) ↑*
Flap/RPM J>
. . .

V prvním sloupci je název ovládané funkce (např. Flap/RPM). Ve druhém sloupci je značka ovladače vysílače, kterým je tato funkce ovládána (např. J>). Značka > jen indikuje, kde je na skříni použitý přepínač. Není-li funkci přiřazen žádný ovladač, zobrazí se zde ---. V posledním sloupci je šipka ↑*, která indikuje ve které pozici je funkce aktivní. Hvězdička indikuje, že je ovladač právě v aktivní pozici.

Postupy
Reverzace smyslu ovládání

Po najetí do druhého sloupce stačí dát ovladač do opačné poloviny dráhy nebo polohy než ukazuje šipka ve třetím slupci.

Switchesstálý odkaz / permalink

09.04.2004
Zde se nastavuje, jakými přepínači (switches) se mají ovládat funkce rádia.
Jak se vyvolá

Tlačítkem image na klávesnici vysílače (menu Setup), volbou Assignment - Switches. .

Souvislosti

Zobrazí všechny ovládané funkce - přepínače. Platí pro všechny modely, které používají toto přiřazení ovladačů (Assignment).

Popis

Displej zobrazuje seznam ovládaných přepínačů rádia.

Assign.Switches
DR-ai <L ↑*
DR-el <L
DR-ru <L
. . .

V prvním sloupci je název ovládané funkce-přepínače (např. DR-ai - dual rate křidýlka). Ve druhém sloupci je značka ovladače vysílače, kterým je tato funkce ovládána (např. J>). Značka > nebo < jen indikuje, kde je na skříni použitý přepínač. Není-li funkci přiřazen žádný ovladač, zobrazí se zde ---. V posledním sloupci je šipka nebo , která indikuje ve které pozici je funkce aktivní. Hvězdička indikuje, že je ovladač právě v aktivní pozici.

Throttle-cutstálý odkaz / permalink
10.05.2017

Zde se nastavuje, jakým přepínačem se vypíná motor.

Standardně to je tlačítko H napravo.

Je to důležitá bezpečnostní funkce, mělo by to být to první, co na vysílači nastavujete a první věc, se kterou se naučíte pracovat, používat ji. Nastavte su v Setup - Transmitter volbu Check throttle na ON. Tlačítkem se blokuje spuštění elektromotoru, tlačítkem se vypíná spalovací motor.

SUMstálý odkaz / permalink
23.12.2005
Zde se nastavuje, jakými přepínačem se spouští a zastavují stopky Sum.

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Co dělám? | Moje rádia | Multiplex Evo | Menu)