image image

Mixer definitionstálý odkaz / permalink

01.11.2003

Základní definice mixů. Vysílač má předdefinováno 5 mixů a dalších 9 volných. Je možné změnit i ty předdefinované, ale budete pak mít problémy pokud budete v ostatních nastaveních postupovat podle manuálu. Jiná nastavení totiž počítají s továrním nastavením prvních 5 mixů.

Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Setup volbou Mixer def..

Souvislosti

Platí globálně. Ovlivňuje všechny modely! Může porušit funkčnost template, který prvek využívá!

Mix může mít až 5 vstupů.

Poznámka 1: Zde nadefinované mixy se používají ve všech ostatních nastaveních. Pokud tedy předefinujete předdefinované mixy, změní se chování všech modelů, které tyto mixy používají.

Poznámka 2: Mix může být pojmenován. I standardní mix můžete přejmenovat. Například DELTA+ můžete přejmenovat na SAMOKR+. Pokud však chcete spolupracovat s jinými majiteli rádia, neměňte zavedená standardní jména.

Nastavenístálý odkaz / permalink

06.11.2003
  Define mixer  
1 ELEVATR+ .... Mixuje do výškovky aerodynamické brzdy, vztlakové klapky a plyn. Používá se pro přetrimování výškovky kvůli změnám podélného vyvážení při různé letové konfiguraci.
2 V-TAIL+ .... Mix realizuje motýlkové ocasní plochy. Mixuje do nich spoilery (brzdy), vztlakové klapky a plyn.
3 DELTA+ .... Mix mixuje do křidýlek výškovku a plyn. Používá se pro ovládání samokřídla (bezocasého letounu). Řídícím plochám na křídle se říká elevony.
4 AILERON+ .... Mix mixuje do křidýlek spoilery, vztlakové klapky a výškovku.
5 FLAP+ .... Mix mixuje do klapek spoilery, křidélka a výškovku. Mixování výškovky lze vypnout vypínačem MIX1.
6 AIRBRAK+ .... Mix mixuje brzdy a vztlakové klapky.
7 <<MIX7>> .... Volný mix.
8 <<MIX8>> .... Volný mix.
9 <<MIX9>> .... Volný mix.
10 <<MIX10>> .... Volný mix.
11 <<MIX11>> .... Volný mix.
12 <<MIX12>> .... Volný mix.
13 <<MIX13>> .... Volný mix.
14 <<MIX14>> .... Volný mix.

Otázkystálý odkaz / permalink

14.02.2004

Záleží na pořadí vstupů do mixu? - Nezáleží.

Kde se určí, jak velký procentuální vliv bude mít ten který vstup mixu? - Až při nastavování mixu pro konkrétní model v menu Mixer.