image image

Setupstálý odkaz / permalink

30.10.2003
Zde se nastavují základní nastavení vysílače. Definují se zde mixy. Definují se zde typy přiřazení Ovládací prvky (transmitter controls, control elements)ovladačů řízeným funkcím. To jsou nastavení s globální platností.
Jak se vyvolá

Tlačítkem image na klávesnici vysílače.

Souvislosti

Platí pro všechny modely. Nastavení je platné (stejné) pro všechny letové fáze.

Setup  
Transmitter .... Nastavení chování vysílače: zvukové signalizace, kontroly napájení, kontroly polohy plynu při zapínání vysílače atp.
Mixer def. .... Základní definice mixů.
Assignment .... přiřazení ovladačů na vysílači ovládaným funkcím nebo přepínačům
Training .... Nastavování vlastností spojení účitel - žák.
User .... .

Transmitterstálý odkaz / permalink

01.11.2003
Nastavení chování vysílače: zvukové signalizace, kontroly napájení, kontroly polohy plynu při zapínání vysílače atp.

image více ...

Mixer definitionstálý odkaz / permalink

01.11.2003

Základní definice mixů. Vysílač má předdefinováno 5 mixů a dalších 9 volných. Je možné změnit i ty předdefinované, ale budete pak mít problémy pokud budete v ostatních nastaveních postupovat podle manuálu. Jiná nastavení totiž počítají s továrním nastavením prvních 5 mixů.


image více ...

Assignmentstálý odkaz / permalink

24.03.2004

V menu assignment se volí mod vysílače - tedy rozložení základních funkcí na kniplech vysílače. Menu dále slouží k přiřazení ovladačů na vysílači ovládaným funkcím nebo přepínačům. Rádio umožňuje nastavit až 5 přiřazení ovladačů rádia ovládaným funkcím. 3 přiřazení jsou přednastavena výrobcem a jsou použita v továrních předlohách nastavení. Všech 5 přiřazení lze předefinovat po svém.


image více ...

Trainingstálý odkaz / permalink

21.01.2007

Nastavování vlastností spojení účitel - žák.

Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Setup volbou Training.

Souvislosti

Platí globálně. Ovlivňuje všechny modely!

Mode ----
OFF funkce učitel/žák je vypnuta
Teach.M vysílač ve funkci učitele pro žákovský vysílač pracující s délkou impulzu "Multiplex"
Teach.U vysílač ve funkci učitele pro běžná žákovský vysílač
Pupil M vysílač ve funkci žáka s délkou impulzu "Multiplex"
Pupil U vysílač ve funkci žáka s běžnou univerzální délkou impulzu
Aileron OFF ovládání křidélek
OFF funkce není ze žákovského vysílače ovládána
K1 funce je ovládána kanálem 1 žákovského vysílače
K2 funce je ovládána kanálem 2 žákovského vysílače
... ...
K6 funce je ovládána kanálem 6 žákovského vysílače
Elevator OFF ovládání výškovky
Rudder OFF směrovky
Throttle OFF plynu
Spoiler OFF brzd

Funguje-li Evo jako učitelský vysílač, je nastavení velmi jednoduché. V menu se najede do slaupce s číslem kanálu a kvrdlá se příslušným ovladačem žákovského vysílače. Evo si samo zjistí, na jakém tento ovladač visí kanálu. Tlačítkem Clr/Rev lze v případě potřeby reverzovat.

Viz také Multiplex Evo v zapojení učitel/žák.

Userstálý odkaz / permalink

01.11.2003
.
Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Setup volbou User.

Souvislosti

Platí globálně. Ovlivňuje všechny modely!