image image

Transmitterstálý odkaz / permalink

01.11.2003
Nastavení chování vysílače: zvukové signalizace, kontroly napájení, kontroly polohy plynu při zapínání vysílače atp.
Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Setup volbou Transmitter.

Souvislosti

Platí globálně. Ovlivňuje všechny modely!

Nastavenístálý odkaz / permalink

07.11.2003
Transmitter  
Trim graph 0  
Sound Battery
Batt. alarm 6.50V
Batt. charge 644mAh
Contrast 0
Check thr. ON
Check RF ON

Trim graphstálý odkaz / permalink

08.11.2003
Nast
Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Setup-Transmitter volbou Trim graph.

Souvislosti

Platí globálně. Ovlivňuje všechny modely!

Hodnota 0-5. Volba jednoho ze šesti způsobů zobrazení polohy trimů na stavovém displeji.

Soundstálý odkaz / permalink

07.11.2003
Nast
Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Setup-Transmitter volbou SOUND.

Souvislosti

Platí globálně. Ovlivňuje všechny modely!

Přepíná, kdy má být použitá zvuková signalizace.

Battery Jen při poklesu napájecího napětí.
Bat+Trim Při poklesu napájecího napětí a při pohybu trimů.
B+Tr+Tim Při poklesu napájecího napětí, při pohybu trimů, při vypršení času stopek.
Init off Vypnut zvuk při zapínání.
All Všechny zvuky vypnuty.

Batt. alarmstálý odkaz / permalink

08.11.2003
Nast
Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Setup-Transmitter volbou Batt.alarm.

Souvislosti

Platí globálně. Ovlivňuje všechny modely!

Nastavení napětí, při kterém spustí alarm. Nastavit lze 6.5 - 7.5 V s krokem 0.01 V.

Viz také: Napájení, Rychlá smrt

Batt. chargestálý odkaz / permalink

13.04.2006

Stupeň nabití vysílače. Ukazuje odhadovanou kapacitu akumulátoru v mAh.

Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Setup-Transmitter volbou Batt.charge.

Souvislosti

Platí globálně. Ovlivňuje všechny modely!

Vysílač měří v průběhu nabíjení i během létání proud a počítá stupeň nabití. Zde se nastavuje, vůči jaké úrovni nabití má své kalkulace začít. Krok 50mAh.

Aby měření dodané kapacity fungovalo korektně, musí být nabíjecí proud větší než 50 mA. Dodávaný nabíječ dává cca 150 mA.

Při nabíjení počítá kapacitu do 1500 mAh. Máte-li akumulátor s vyšší kapacitou, musíte si ji nastavit po nabití sami. Maximálně lze nastavit 2400 mAh.

Klesne-li napětí pod 6.5 V, počitadlo kapacity se vynuluje.

Contraststálý odkaz / permalink

08.11.2003
Kontrast stavového displeje.
Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Setup-Transmitter volbou Contrast.

Souvislosti

Platí globálně. Ovlivňuje všechny modely!

Hodnota -8 až +8.

Check thr.stálý odkaz / permalink

08.11.2003
Zapíná/vypíná kontrolu a blokování zapnutí vysílače, když není plyn v poloze volnoběh. Tato funkce je důležitá pro elektroletce. Zabrání situaci, kdy by se po zapnutí vysílače a palubní části rádia nečekaně rozběhl elektrický pohon modelu.
Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Setup-Transmitter volbou Check thr..

Souvislosti

Platí globálně. Ovlivňuje všechny modely!

Check RFstálý odkaz / permalink

08.11.2003
Zapíná/vypíná kontrolu nastaveného kanálu. Jen u vysílače s kmitočtovou syntézou.
Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Setup-Transmitter volbou Check RF.

Souvislosti

Platí globálně. Ovlivňuje všechny modely!