image

Jak najít letiště podle přístrojů? stálý odkaz / permalink

17.07.2005

Pokud se vzdálím od letiště a úzkostlivě si nehlídám krajinu pod sebou, snadno se stane, že zabloudím. Zakufruji. Nebo letím-li ve ztížených povětrnostních podmínkách se sníženou dohledností, s výhodou využiji všech dostupných navigačních pomůcek, které mi usnadní navigaci. Použiji radionavigaci.

Jedním z nejstarších způsobů radionavigace je let na maják. Využijeme přístroj ADF.

Zkusme si VFR let z Mostu do Vodochod.

Ukázkový let Cessnou 182S z LKMO do LKVOstálý odkaz / permalink

17.07.2005

Poletím z letiště mosteckého aeroklubu. K letu volím Cessnu 182S.

Nastavení programustálý odkaz / permalink

17.07.2005

Je třeba zvolit letadlo a místo startu.

Volbou Create Flight vytvořím nový let. Volbou Select Aircraft vyberu letadlo, kterým poletím. V tomto případě:
Cessna
C182S Skylane

Přečtu si a zapíšu Performance:

cestovní rychlost140 kts161 mph
dolet968 nm1114 sm
kapacita nádrže92 US gal348 litrů

Volbou Select Airport vyberu letiště, kde začnu let. Letiště zadávám podle ICAO kódu: LKMO. Umístění letadla volím mimo! dráhu.

Navigační přípravastálý odkaz / permalink

17.07.2005

Letím z veřejného sportovního letiště na mezinárodní neveřejné letiště. Cílové letiště je v TMA Praha na v těsné blízkosti CTR letiště Ruzyně. V okolí trasy letu jsou zakázané prostory.

Používám mapu vodochodského letiště INSTRUMENT APROACH CHART VODOCHODY NDB-DME RWY28 (LKVO AD 2-37-1).

Po silnici je to nějakých 55 km. Vzduchem tedy cca 30 mil. Při rychlosti přes 100 kt je to let tak na 20 minut. Startovat budu z dráhy 02, kurz letu bude cca 120, přistávat budu na dráhu 28. K letišti Vodochody mě povede maják VO - Břežany.

Letiště Most je v nadmořské výšce 1086 ft ("fítů", stop). Letiště ve Vodochodech 919 ft.

Poletím ve výšce 3000 - 5000 stop AMSL - cca 700 až 1000 m nad terénem. Konec hřebene Krušných Hor budu přelétávat v bezpečné výšce. Vrcholky na trase dosahují výšek 500 m n.m. Výška letu v CTR LKVO je pro mě omezena na 2000 ft AMSL. Nade mnou je CTR letiště LKPR.

Tabu jsou pro mě zakázané prostory LK P11 - nad Spolanou Neratovice a LK P12 - reaktor v Řeži. Nad Neratovice bych se dostat neměl, ale do Řeže je to z Vodochod kousek.

Příprava letadlastálý odkaz / permalink

17.07.2005

Natankuji plné nádrže. Tankuje se z menu Aircraft - Fuel and Payload

Seznámíme se s kabinou. Usedněme na levé přední sedadlo (na tomto snímku můžete klikat na přístroje):

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.

Je třeba vědět, kde jsou jaké budíky a ovládací prvky, v jakých jednotkách přístroje ukazují atp.

imagevíce ...

Nastavím na výškoměru nadmořskou výšku letiště Most - 1086 ft. Mohu to ošidit stiskem Ctrl+B.

Nahozenístálý odkaz / permalink

17.07.2005

Nahazuji motor.

Kontroluji prostor okolo vrtule.

zapínám Master
kontroluji palivoměry
zapínám Avionics Master
zapínám Fuel Pump
startuji
vypínám Fuel Pump
zapínám BCN/Strobe

Na panelu rádia aktivuji tlačítkem MKR signalizaci dálné a bližné.

Kntroluji prostor okolo letadla, odbržďuji a mírným přidáním plynu uvádím letadlo do pohybu. Po okraji letiště pojíždím k jeho jižnímu konci. Na konci letiště otáčím letadlo kolmo k dráze a zastavuji.

Vzletstálý odkaz / permalink

17.07.2005

Rozhlížím se, zda něco nesedá a napříč přejíždím na začátek dráhy 02R. Otáčím letadlo do kurzu dráhy a zastavuji.

Kontroluji, zda kompas a gyrokompas ukazují kurz 20 stupňů (dráha má kurz přesně 18 stupňů). Ještě jednou kontroluji výškoměr,zda ukazuje nadmořskou výšku letiště 1086 ft. Kontroluji umělý horizont.

Vysunuji vztlakové klapky do vzletové polohy. Zapínám stopky (select a control). Pomalu přidávám plný plyn. Při rozjezdu držím přímý směr. Přizvedávám letadlo z trávy a nechávám ho nad zemí rozjet. Na konci letiště nasazuji do pravé zatáčky. Zasouvám klapky. Stoupám na rychlosti 80 kt. Točím do kurzu 120.

Letstálý odkaz / permalink

17.07.2005

Nastavuji kolečkem HDG u gyrokompasu kurz 120 (předpokládaný, vymyšlený při navigační přípravě).

Nastavuji na panelu autopilota výšku 3000 ft (ALT). Tlačítkem AP aktivuji autopilota, tlačítkem HDG aktivuji režim udržování směru a tlačítkem ALT aktivuji režim udržování výšky. Autopilot bude dále stoupat do zadané výšky rychlostí 700 ft/min (VS). Nastavuji plyn tak, aby letadlo udržovalo rychlost něco přes 90 kt.

Ladím ADF na frekvenci majáku VO - Břežany 333 kHz. Na budíku radiokompasu ožívá ručička a ukazuje směr k majáku. Točím kolečkem HDG u gyrokompasu tak, aby letadlo letělo směrem na radiomaják (ručička ADF směřuje nahoru).

Po 5 minutách letu přelétám Ohři. V 10. minutě míjím Říp, přelétám letiště Roudnice.

Nastavuji na panelu autopilota výšku 1900 ft. Autopilot začíná klesat. Kousek za letištěm Sazená, které právě přelétám bych už měl mít výšku menší než 2000 ft, abych letěl pod spodní hranicí CTR Ruzyně. Protože nevyužívám žádné jiné radionavigační pomůcky než ADF, musím si svoji vzdálenost od jednotlivých prostorů určovat srovnávací navigací pohledem ven z kabiny.

V 11. minutě pode mnou objevují řeky Labe a Vltava. K letišti Vodochochody už to nemůže být daleko. Čekám, kdy se začne ručička ADF rychle otáčet do protisměru. To bude znamenat, že přelétám nad majákem.

14. minuta. Ručička ADF se otáčí. Nastavuji kolečkem HDG u gyrokompasu nový kurz 89 a sleduji stopky. Po necelých sedmi mílích bych měl točit do protisměru do kurzu dráhy 283. Letím 120 kt. To uletím 7 mil za necelé 3.5 minuty. Nastavuji na panelu autopilota výšku ALT 2500 ft. To je výška, ze které má začít sestup na dráhu. Sleduji stopky. Autopilot mezitím klesá do výšky 2500. Udržuji plynem cestovní rychlost Po uplynutí času točím kolečkem HDG u gyrokompasu a nastavuji kurz 283. Autopilot otáčí letadlo do protisměru. Sleduji ručičku ADF. Po dokončení zatáčky by měla ukazovat přímo dopředu. Před sebou už vidím dráhu. Jsem trochu ze směru. Ručička ADF ukazuje trochu doprava a i vizuálně pozorováním dráhy vidím, že jsem trochu nalevo od osy.

Tlačítkem AP deaktivuji autopilota. Mírnou zatáčkou doprava a doleva se rovnám do osy dráhy. ADF ukazuje přímo dopředu. Stahuji plyn a začínám klesat. Sleduji PAPI, zda klesám po sestupové ose. Jsem nad. Ještě trochu vytrácím rychlost, vytahuji poloviční vztlakové klapky a klesám trochu strměji. Ma PAPI už svítí dvě bíle a dvě červené. Jsem na sestupové ose. V kabině se ozývá dálná (Outer Marker). Dávám větší klapky, trochu přidávám, abych neztratil rychlost a pokračuji v sestupu.

Sedám. Dráha mi připadá hrozně široká. Zasouvám klapky. Vypínám stopky. Let trval 21 minut. Cesta k nejbližšímu výjezdu je nekonečná. Opouštím dráhu a pojíždím na stojánku. Vypínám motor.

imageNavigaceJak na přiblížení na dráhu podle přístrojů?image

Poznámka: Pokud se vám nezobrazují některé obrázky na této stránce, nepoužíváte pravděpodobně prohlížeč s podporou SVG grafiky. Pro řešení tohoto problému se prosím podívejte na stránku Nezobrazují se mi obrázky SVG.