image

Zoner Callistostálý odkaz / permalink

17.11.2005

Je to program podobného určení jako CorelDraw a moje volba měla jako hlavní důvod dostupnost softwaru a potřeba naučit se program Callisto ovládat, protože jsme ho ve firmě prodávali.

Hlavní předností programu je možnost tisknout velké výkresy na tiskárně A4. Program rozdělí výkres na jednotlivé A4-ky a okraje určené ke slepení opatří značkami.

Program bohužel nevládne kótováním a příkazy běžnými v programu AutoCAD (například). To musím obcházet různými fintami, ale když jsem vyvinul standardní postupy, jde práce hezky od ruky.

Pokud nemám jako podklad vhodný výkres, ale třeba jen barevné schéma nebo malý náčrtek, používám oskenovanou předlohou a kreslení na tomto podkladě. Skenovaný náčrtek dám do nejspodnější vrstvy a nad ní kreslím výkres.

image

Zoner ukončil podporustálý odkaz / permalink

27.04.2018

Firma Zoner ukončila podporu a vývoj tohoto softwaru.

Firma nenašla tolik platících zákazníků, aby bylo možné investovat do dalšího rozvoje programu. Program je ke stažení zdarma na adrese www.callisto.cz.