image image

Trainingstálý odkaz / permalink

21.01.2007

Nastavování vlastností spojení účitel - žák.

Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Setup volbou Training.

Souvislosti

Platí globálně. Ovlivňuje všechny modely!

Mode ----
OFF funkce učitel/žák je vypnuta
Teach.M vysílač ve funkci učitele pro žákovský vysílač pracující s délkou impulzu "Multiplex"
Teach.U vysílač ve funkci učitele pro běžná žákovský vysílač
Pupil M vysílač ve funkci žáka s délkou impulzu "Multiplex"
Pupil U vysílač ve funkci žáka s běžnou univerzální délkou impulzu
Aileron OFF ovládání křidélek
OFF funkce není ze žákovského vysílače ovládána
K1 funce je ovládána kanálem 1 žákovského vysílače
K2 funce je ovládána kanálem 2 žákovského vysílače
... ...
K6 funce je ovládána kanálem 6 žákovského vysílače
Elevator OFF ovládání výškovky
Rudder OFF směrovky
Throttle OFF plynu
Spoiler OFF brzd

Funguje-li Evo jako učitelský vysílač, je nastavení velmi jednoduché. V menu se najede do slaupce s číslem kanálu a kvrdlá se příslušným ovladačem žákovského vysílače. Evo si samo zjistí, na jakém tento ovladač visí kanálu. Tlačítkem Clr/Rev lze v případě potřeby reverzovat.

Viz také Multiplex Evo v zapojení učitel/žák.