image image

Vybrané podrobněji

Paměť vysílačestálý odkaz / permalink

02.11.2003
Vysílač umožňuje pracovat nezávisle s nastavením 20 modelů.

Mezi modely se lze přepínat tak, že můžete s  vysílačem ovládat (létat) a nastavovat několik modelů bez toho, aby se ztrácela nějaká nastavení. Jsou však i nastavení společná všem modelům.

Více pamětí lze také s výhodou použít v případě, že chcete měnit nastavení modelu a chcete si nechat zadní vrátka, abyste se mohli vrátit k nastavení původnímu. Jednoduše zkopírujete nastavení modelu do jiného modelu a úpravy provádíte na této kopii. potom se můžete kdykoli vrátit k původnímu nastavení.

Více ...

Kniplystálý odkaz / permalink

21.06.2006
S vysílačem se dodávají troje typy kniplů. Krátké pro palcové držení, delší a dlouhé s přepínači v kniplu.

image více ...

Trimystálý odkaz / permalink

29.07.2006

Trimy jsou elektronické. Chovají se inteligentně:

  • neovlivňují koncovou polohu serva
  • inteligentně zvukově signalizují přeběhy neutrálu a koncovou polohu
  • lze nastavit individuálně krok každého trimu
  • vysílač si pamatuje nastavení trimů každého modelu
  • vysílač si pamatuje nastavení trimů i po vypnutí

image více ...

3D kolečka (3D adjustors)stálý odkaz / permalink

02.11.2003
3D kolečko umožňuje alternativně ke kurzorovým tlačítkům a tlačítku Enter pohyb v menu. Otáčení kolečkem způsobuje pohyb v menu, ztlačení kolečka provede Enter.

Kolečko umožňuje nastavování některých parametrů také za letu. Odpadá tak nepříjemné a zlouhavé nastavování systémem nastavit - odstartovat a vyzkoušet - přistát - nastavit ...

image

image více ...

Mixy (mixers)stálý odkaz / permalink

22.06.2006

Zde je souhrný popis mixů rádia.

Vysílač umožňuje definovat maximálně 14 mixů. V jednom modelu lze použít současně maximálně 5 mixů. Každý mix může mít maximálně 5 vstupů. Vysílač má z továrny předdefinováno 5 mixů.

Definuje se jaké funkce vstupují, zda se dají vstupy blokovat spínačem mixu a jakým způsobem se vstup v mixu mixuje.

Definice jsou společné pro všechny modely. Těmito 14 mixy tedy musíte pokrýt potřeby všech modelů. Ve chvíli, kdy změníte chování některého mixu kvůli jednomu modelu, změní se vám chování všech modelů, které tento mix využívají!


image více ...

Vzory nastavení (templates)stálý odkaz / permalink

14.02.2004
Vzory - templates jsou továrně připravené vzory nastavení vysílače vhodné pro různé typy modelů. Vzor je použit při zakládání nového modelu. Určuje, jaké bude přiřazení ovladačů vysílače ovládaným funkcím, jaké budou použity mixy, jaký bude vliv jednotlivých vstupů mixů atd. Po založení modelu je možné toto počáteční nastavení změnit. Zde je souhrný popis vzorů nastavení rádia.

image více ...

Stavové displejestálý odkaz / permalink

06.11.2003
Displej vysílače zobrazuje během létání poměrně dost informací. Tomuto zobrazení se říká stavový display. Přepíná se mezi 4 typy displejů. Každý zobrazuje informace trochu jinak.

image více ...

Klávesnice - keypadstálý odkaz / permalink

06.11.2003

Přepíná se mezi nimi klávesami image a image.

Zobrazuje:


image více ...

Přepínače (switches)stálý odkaz / permalink

09.11.2003

Přepínače jsou řízené funkce jako například spínač zhasnutí motoru, časovač, vypínání mixu, přepínání letových fází, přepínání učitel-žák atp. Lze se k nim chovat stejně jako běžným řízeným funkcím.


image více ...

Letové fázestálý odkaz / permalink

09.11.2003
Používání letových fází zjednodušuje ovládání modelu. Bez možnosti jejich využívání je nutné za letu u modelu složitě ovládat a nastavovat jednotlivé prvky. Například před přístáním se vytahuje podvozek a vztlakové klapky. To poruší podélné vyvážení modelu a pilot musí buď přetrimovat nebo nevyváženost trvalek korigovat kniplem výškovky. To pilota zbytečně zatěžuje. Zejména pokud se jedná o soutěžní létání. Používání letových fází umožňuje jednotlivé konfigurace letadla předem připravit a vyladit.

Multiplex Evo umožňuje využívat 3 letové fáze.


image více ...image Filozofiedalšíimage