image

Cessna 182Sstálý odkaz / permalink

17.07.2005

Cessna 182S je ideální letadlo pro výuku navigace. Má příjemné nezáludné letové vlastnosti, dostatečně vysokou cestovní rychlost, schopnost přistávat na letištích s nezpevněnými vzletovými a přistávacími plochami. Má dostatečné radionavigační vybavení.

Kabina Cessny ve Flight Simulátoru odpovídá dobře skutečnosti.

Kabinastálý odkaz / permalink

17.07.2005

Seznámíme se s kabinou. Usedněme na levé přední sedadlo (na tomto snímku můžete klikat na přístroje):

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.

Je třeba vědět, kde jsou jaké budíky a ovládací prvky, v jakých jednotkách přístroje ukazují atp.

Kompasstálý odkaz / permalink

17.07.2005

Kompas indikuje (ukazuje) polohu přídě letounu - směr. je to magnetický kompas.

Rychloměrstálý odkaz / permalink

17.07.2005

Rychloměr měří rychlost letadla vůči okolnímu vzduchu. Letíte-li proti větru, bude vaše rychlost vůči zemi menší, než ukazuje rychloměr. Cestujete pomaleji, než ukazuje rychloměr. Letíte-li po větru, bude vaše rychlost vůči zemi větší. Cestujete rychleji, než ukazuje rychloměr.

Princip měření je měření tlaku vzduchu (přesněji rozdílů tlaku vzduchu) na sondě - Pitotově trubici. Rychloměr neukazuje rychlost přesně. Zvláště při mezních polohách letadla (například let ve skluzu s velkým vybočením) může být jeho údaj zkreslen až o desítky procent, protože není zajištěno správné obtékání snímací sondy.

Rychloměry jsou ocejchovány v různých jednotkách: knotech, km/h, statutárních mílích za hodinu. Tento přístroj z Cessny ukazuje rychlost v knotech.

image

Výškoměrstálý odkaz / permalink

17.07.2005

Výškoměr měří výšku polohy letadla. Princip měření je měření tlaku vzduchu.

Standardně zobrazuje výškoměr nadmořskou výšku.

Aby výškoměr ukazoval správně, je třeba jeho nastavení korigovat podle aktuálního tlaku vzduchu. Provádí se to knoflíkem vedle stupnice výškoměru. Nastaví se hodnota tlaku vzduchu v hektopaskalech - okénko MB - nebo v milimetrech rtuťového sloupce - okénko IN HG.

Nastavované hodnotě se říká QNH a pilot se ji dozví od řídícího létání nebo z ATIS. V místě startu se na výškoměru nastaví nadmořská výška letiště.

image

Gyrokompasstálý odkaz / permalink

17.07.2005

Kompas (gyrokompas, Heading Indicator) indikující polohu přídě letounu - směr. Pracuje na gyroskopickém principu.

Aby gyrokompas ukazoval správně, je nutné sesouhlasit jím ukazovaný směr se směrem indikovaným magnetickým kompasem nebo se gyrokompas nastaví tak, že se letoun na letišti postaví do známého směru - třeba na dráze se známým kurzem - a gyrokompas se nastaví na tento kurz.

Provádí se to ovladačem PUSH.

image

HDG je ovladač autopilota. Do tímto kolečkem nastaveného kurzu otáčí autopilot letadlo, když je v režimu udržování směru (HDG).

Radiokompasstálý odkaz / permalink

17.07.2005

ADF - Automatic Direction Finder. Princip měření je zaměření pozemního rádiového vysílače - majáku (pozemní zařízení je tzv. Non-Directional Beacon - protože maják vysílá všemi směry stejný signál). Maják se volí laděním na panelu rádia ADF.

Prací s přístrojem se dozvíte směr, kterým od vás naladěný radiomaják je, nedozvíte se ale, v jaké jste od něj vzdálenosti. Naladěním dvou majáků (postupně) a vynesením směrů do mapy, můžete zjistit polohu letadla.

Ovladačem HDG se jen otáčí stupnice radiokompasu, čímž se dají ulehčit výpočty kurzů.

Příjem vzdálenějších majáků je možný až za letu. Na zemi je příjem horší a naladíte jen bližší majáky.

image

Panel rádiastálý odkaz / permalink

17.07.2005

Panel rádia sdružuje několik přístrojů:
  • komunikační rádio COM1 a COM2
  • navigační rádia NAV1 a NAV2
  • ADF
  • odpovídač
  • ovladač autopilota

image

ADFstálý odkaz / permalink

17.07.2005

Ladí radiomaják pro radiokompas. Frekvence je v kHz.

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.

Odpovídačstálý odkaz / permalink

18.07.2005

Odpovídač (transponder) umožňuje sledovat vaše letadlo na obrazovce radaru. Číslo nastavené na odpovídači jednoznačně váš stroj ve vzduchu identifikuje.

Ovládací panel odpovídače je umístěn na panelu rádia.

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.

Více viz Odpovídač.

Autopilotstálý odkaz / permalink

17.07.2005

Autopilot umí udržovat směr a výšku letu. Umí stoupat nebo klesat zadanou rychlostí (rychlostí stoupání/klesání) . Umí vést letadlo po sestupové ose majáku ILS na přistání. Neumí ovládat motor a udržovat rychlost letu.

Ovládací panel autopilota je umístěn napanelu rádia.

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.
APstálý odkaz / permalink
17.07.2005

Tlačítko aktivuje nebo deaktivuje autopilota. Při deaktivaci se autopilot ozve zvukovým signálem.

Simulátor má pro toto tlačítko vyhrazenu klávesu Ctrl+Z.

HDGstálý odkaz / permalink
17.07.2005

Tlačítko aktivuje nebo deaktivuje režim udržování směru.

Požadovaný směr se nastavuje knoflíkem HDG na gyrokompasu.

Autopilot udržuje nos letadla v zadaném směru. Fouká-li vítr z boku, nepoletí letadlo (vůči zemi) v tomto směru, ale bude unášeno z kurzu ve směru větru. Chci-li letět v žádaném kurzu, musím vítr korigovat nastavením HDG proti směru větru. Čím silnější vítr, tím musí být větší korekce.

ALTstálý odkaz / permalink
17.07.2005

Tlačítko aktivuje nebo deaktivuje režim udržování výšky.

Výkonystálý odkaz / permalink

17.07.2005
cestovní rychlost140 kts161 mph
dolet968 nm1114 sm
kapacita nádrže92 US gal348 litrů
Dále viz Ukázkový let Cessnou 182S z LKMO do LKVO.
Poznámka: Pokud se vám nezobrazují některé obrázky na této stránce, nepoužíváte pravděpodobně prohlížeč s podporou SVG grafiky. Pro řešení tohoto problému se prosím podívejte na stránku Nezobrazují se mi obrázky SVG.