image

Začátečnícistálý odkaz / permalink

10.11.2007

Flight Simulator

Pro ty, kdo si koupili Flight Simulator, naistalovali si ho, ale potom neví co dál, je určena tato sekce.

Co musím mítstálý odkaz / permalink

10.11.2007

Abyste mohli létat, potřebujete odpovídající ovladač - joystick. Létat nejde s pomocí klávesnice, létat nejde s pomocí herních ovladačů tzv. keypadů.

Výběr joystickustálý odkaz / permalink

22.01.2006

Vybírání joysticku je dobré věnovat příslušnou pozornost. Je dobré si opatřit o zamýšleném typu nějaké reference.

Důležitou vlastností joysticku pro létání ve Flight simulátoru je možnost:

  • ovládání směrovky
  • ovládání motoru
  • ovládání směru pohledu kloboučkem na vrcholu joysticku

Joystick by měl být přesný a bez vůlí. Běžně se vůle na joysticku provozem zvětšují a za 1/2 roku může být váš joystick pro létání nepoužitelný. Proto zdůrazňuji to získávání referencí jiných uživatelů.

Ovládání směrovky by mělo fungovat tak, že se směrovka sama vrací do neutrálu (středové polohy). Některé joysticky mají kolečko, u kterého budete za letu středovou polohu pracně hledat. Lepší je otočná páka joysticku. A ještě lepší jsou pedály. Ale pozor. Ty automobilové vám budou nanic.

Ovládání plynu musí naopak zůstávat v poslední zvolené poloze.

Dobré reference jsou na joysticky Saitek.

Dále budete potřebovat Základní znalosti ovládání programu. Zpočátku určitě přehled tlačítek, kterými se simulátor ovládá.

Kneeboardstálý odkaz / permalink

28.07.2005

Kneeboard (v překladu "tabulka na koleno") obsahuje základní informace o letadle a o ovládání letadla v simulátoru.

Vyvolá s v menu Aicraft volbou Kneeboard nebo klávesou F10. Dá se i vytisknout a vřele vám to doporučuji. Vytiskněte si a studujte.

Keysstálý odkaz / permalink
28.06.2009

Keys je jednou z kapitol Kneeboard. Obsahuje přehled kláves klávesnice, kterými lze letadlo ovládat.

Ovládání vlastního simulátoru

Pause P pauza, zastavení a spuštění simulace (večeře, kávička, ...)
Full Screen Mode ALT + ENTER obraz přes celou obrazovku
Display Menus (in Full Screen mode) ALT vyvolání menu v celoobrazovkovém režimu
Kneeboard Display/Hide F10 zobrazení nebo schování notesu s důležitými údaji
Sound On/Off Q zapínání a vypínání zvuku
Reset Current Flight CTRL+; (SEMICOLON) znovunastartování posledně nastaveného letu (klávesa CTRL + středník)
Save Flight ; (středník) uložení letu
Exit Flight Simulator CTRL+C ukončení simulátoru
Exit Flight Simulator Immediately CTRL+BREAK okamžité ukončení programu (pozor, jde šéf!)
ATC Window Display/Hide ` (apostrof) zobrazení neb schování dialogu s řídícím letového provozu
Joystick On/Off CTRL+K zapnutí nebo vypnutí joysticku
Cycle Coordinates/Frame Rate SHIFT+Z přepínání mezi zobrazením souřadnic letadla a zobrazením rychlosti vykreslování obrazu
Select Item 1 1
Select Item 2 2
Select Item 3 3
Select Item 4 4
Select Time Compression R nastavení rychlosti simulace - zrychlení běhu času při nudné fázi letu
Increase Selection = (rovnítko) navýšení vybraného údaje
Increase Selection Slightly SHIFT+= (rovnítko) navýšení vybraného údaje jemně
Decrease Selection Slightly SHIFT+- (mínus) ponížení vybraného údaje jemně
Decrease Selection - (mínus) ponížení vybraného údaje

Ovládání řídících ploch

Klávesy pro vlastní řízení letadla, ovládání řídících ploch.

Bank Left (ailerons) Num Pad 4 náklon doleva (křidélka)
Bank Right (ailerons) Num Pad 6 pravá křidélka
Aileron Trim Left CTRL+Num Pad 4 levá křidélka
Aileron Trim Right CTRL+Num Pad 6 trim křidélek doprava
Yaw Left (rudder) Num Pad 0 (nula na numerické klávesnici) bočení doleva, směrovka doleva, zatáčení na zemi doleva
Yaw Right (rudder) Num Pad ENTER (ENTER na numerické klávesnici) bočení doprava, směrovka doprava, zatáčení na zemi doprava
Rudder Trim Left CTRL+ Num Pad 0 trimování směrovky doleva
Rudder Trim Right CTRL+Num Pad ENTER trimování směrovky doprava
Center Ailerons and Rudder Num Pad 5 křidélka a směrovka do neutrálu ("knipl do středu")
Pitch Down (elevator) Num Pad 8 potlačení výškového kormidla
Pitch Up (elevator) Num Pad 2 přitažení výškového kormidla
Elevator Trim Down Num Pad 7 trim výškovky do polohy "těžký na hlavu"
Elevator Trim Up Num Pad 1 trim výškovky do polohy "těžký na ocas"
Retract Flaps (fully) F5 úplné zasunutí vztlakových klapek
Retract Flaps (in increments) F6 zasunutí vztlakových klapek o jednu polohu
Extend Flaps (in increments) F7 vysunutí vztlakových klapek o jednu polohu
Extend Flaps (fully) F8 úplné vysunutí vztlakových klapek
Extend/Retract Spoilers/Airbrakes / (normální lomítko) otevření nebo zavření vzdušných brzd - spojlerů
Arm Autospoilers SHIFT+/ (FORWARD SLASH)  
Water Rudder Up/Down SHIFT+W  

ENGINE COMMANDS

On multiengine aircraft, engine commands affect all engines unless you first select an engine by pressing  E + engine number (1-4). To revert back to controlling all engines,  press E + all engine numbers in quick succession (E, 1, 2, and so on).
Engine Autostart
CTRL+E
Cut Throttle
F1
Reverse Thrust (turboprops/jets)
F2 (hold down)
Decrease Throttle
F2 or Num Pad 3
Increase Throttle
F3 or Num Pad 9
Full Throttle
F4
Reheat/Afterburner On/Off
SHIFT+F4
Set Prop RPM to Low
CTRL+F1
Decrease Prop RPM
CTRL+F2
Increase Prop RPM
CTRL+F3
Set Prop RPM to High
CTRL+F4
Set Mixture to Idle Cutoff
CTRL+SHIFT+F1
Lean Mixture
CTRL+SHIFT +F2
Enrich Mixture
CTRL+SHIFT+F3
Set Mixture to Rich
CTRL+SHIFT+F4
Carb Heat/Engine Anti-ice On/Off
H
Select Engine
E
Select Magnetos
M
Select Jet Starter
J
Helicopter Rotor Clutch On/Off SHIFT+. (PERIOD)
Helicopter Rotor Governor On/Off SHIFT+, (COMMA)
Helicopter Rotor Brake On/Off SHIFT+B
Increase Selection
= (EQUAL SIGN)
Increase Selection Slightly
SHIFT+= (EQUAL SIGN)
Decrease Selection Slightly
SHIFT+- (MINUS SIGN)
Decrease Selection
- (MINUS SIGN)

GENERAL AIRCRAFT COMMANDS

Parking Brake Set/Release CTRL+. (PERIOD) Zatažení parkovací brzdy. Nebo její odbrždění.
Pushback Start/Stop SHIFT+P (then press 1 or 2 to turn tail right/left)
Brakes Apply/Release . (PERIOD)
Apply Left Brakes F11
Apply Right Brakes F12
Landing Gear Up/Down G
Tailwheel Lock On/Off SHIFT+G
Manually Pump Landing Gear Dn (if system failure) CTRL+G (move gear handle to Dn position, then press command as necessary)
Smoke System On/Off I
Open Cowl Flaps (in increments) CTRL+SHIFT+V
Close Cowl Flaps (in increments) CTRL+SHIFT+C
Select Exit SHIFT+E (then press 1-4 to open/close)

LIGHT COMMANDS

All Lights On/Off
L
Strobe Lights On/Off
O
Panel Lights On/Off
SHIFT+L
Landing Lights On/Off
CTRL+L
Landing Light Tilt Down
CTRL+SHIFT+Num Pad 2
Landing Light Tilt Left
CTRL+SHIFT+Num Pad 4
Landing Light Tilt Right
CTRL+SHIFT+Num Pad 6
Landing Light Tilt Up
CTRL+SHIFT+Num Pad 8
Center Landing Light
CTRL+SHIFT+Num Pad 5

RADIO COMMANDS

ATC Window Display/Hide
` (ACCENT)
VOR 1 Indent On/Off
CTRL+1
VOR 2 Indent On/Off
CTRL+2
MKR Indent On/Off
CTRL+3
DME Indent On/Off
CTRL+4
ADF Indent On/Off
CTRL+5
Switch to Standby Frequency 
on Selected Radio
X
Select COM Radio
C
Select NAV Radio
N
Select OBS indicator
V
Select ADF 
A
Select DME F
Select Transponder
T
Increase Selection
= (EQUAL SIGN)
Increase Selection Slightly
SHIFT+= (EQUAL SIGN)
Decrease Selection Slightly
SHIFT+- (MINUS SIGN)
Decrease Selection
- (MINUS SIGN)

AUTOPILOT COMMANDS

Autopilot Master Switch On/Off
Z
Flight Director On/Off
CTRL+F
Autopilot Wing Leveler On/Off
CTRL+V
Yaw Damper On/Off
CTRL+D
Autopilot Altitude Hold On/Off
CTRL+ Z
Autopilot Select Altitude
CTRL+SHIFT+Z
Autopilot Heading Hold On/Off
CTRL+H
Select Heading Bug
CTRL+SHIFT+H
Airspeed Hold On/Off
CTRL+R
Autopilot Select Airspeed
CTRL+SHIFT+R
Mach Hold On/Off
CTRL+M
Arm Autothrottle
SHIFT+R
Engage Autothrottle 
Takeoff/Go-Around (TOGA) Mode
CTRL+SHIFT+G
Autopilot Nav 1 Hold On/Off
CTRL+N
Autopilot Approach Mode On/Off
CTRL+A
Autopilot Back Course Mode On/Off
CTRL+B
Autopilot Localizer Hold On/Off
CTRL+O
Autopilot Attitude Hold On/Off
CTRL+T
Increase Selection
= (EQUAL SIGN)
Increase Selection Slightly
SHIFT+= (EQUAL SIGN)
Decrease Selection Slightly
SHIFT+- (MINUS SIGN)
Decrease Selection
- (MINUS SIGN)

INSTRUMENT COMMANDS

Reset Heading Indicator
D
Reset  Altimeter
B
Pitot Heat On/Off
SHIFT+H
Select EGT Reference Pointer
U
Increase Selection
=  (EQUAL SIGN)
Increase Selection Slightly
SHIFT+=  (EQUAL SIGN)
Decrease  Selection Slightly
SHIFT+-  (MINUS SIGN)
Decrease  Selection
-  (MINUS SIGN)

VIEW COMMANDS - příkazy pro ovládání pohledů

Panel On/OffW
Snap to Panel ViewSHIFT+Num Pad 0
Cycle Views (cockpit, virtual cockpit, tower, spot) S přepínání mezi různými výhledy z letadla a pohledy na letadlo - více Výhled z letadla
Cycle Views BackwardsSHIFT+S
Display/Hide Add. Panel Windows (radios, engine controls, GPS, and so on.)SHIFT + 1 through 9
Aircraft Labels Display/Hide CTRL+SHIFT+L
Create New View Window [ (LEFT BRACKET)
Create New Top-Down View Window SHIFT+] (RIGHT BRACKET)
Close View Window ] (RIGHT BRACKET)
Bring Window To Front ' (APOSTROPHE)
Zoom In = (EQUAL SIGN) změna zorného pole - příblížení - více Výhled z letadla
Zoom Out - (HYPHEN) změna zorného pole - oddálení - více Výhled z letadla
Set Zoom to 1X BACKSPACE
Instrument Panels On/Off SHIFT+[ (LEFT BRACKET)
Switch To Top-Down View CTRL+S
Switch To Next View CTRL+TAB
Switch To Previous View CTRL+SHIFT+TAB
Select View Direction Num Pad / (FWD SLASH)
Look Ahead SHIFT+Num Pad 8
Look Ahead/Right SHIFT+Num Pad 9
Look Right SHIFT+Num Pad 6
Look Back/Right SHIFT+Num Pad 3
Look Back SHIFT+Num Pad 2
Look Back/Left SHIFT+Num Pad 1
Look Left SHIFT+Num Pad 4
Look Ahead/Left SHIFT+Num Pad 7
Look Up CTRL+Num Pad 5
Look Ahead/Up CTRL+Num Pad 8
Look Ahead/Right/Up CTRL+Num Pad 9
Look Back/Right/Up CTRL+Num Pad 3
Look Back/Up CTRL+Num Pad 2
Look Back/Left/Up CTRL+ Num Pad 1
Look Ahead/Left/Up CTRL+Num Pad 7
Look Down SHIFT+Num Pad 5
Move Eyepoint Back CTRL+ENTER
Move Eyepoint Down SHIFT+BACKSPACE
Move Eyepoint Forward CTRL+BACKSPACE
Move Eyepoint Left CTRL+SHIFT+BACKSPACE
Move Eyepoint Right CTRL+SHIFT+ENTER
Move Eyepoint Up SHIFT+ENTER
Reset Eyepoint SPACE
Pan View Reset SHIFT+Num Pad DEL
Chase View On/Off CTRL+Q
Cycle Chase View Backward CTRL+SHIFT+W
Cycle Chase View Forward CTRL+W

SLEW COMMANDS

Slewing allows you to rapidly reposition your aircraft without flying in real time. Use these commands to slew.
Slew Mode On/Off
Y
Set Heading North/
Attitude Straight-and-Level
SPACEBAR
Freeze All Movement
Num Pad 5
Move Forward
Num Pad 8
Move Backward
Num Pad 2
Move Left
Num Pad 4
Move Right
Num Pad 6
Move Up Slowly
Q or F3
Move Up Quickly
F4
Move Down Slowly
A
Move Down Quickly
F1
Freeze Vertical Movement
F2
Rotate Left
Num Pad 1
Rotate Right
Num Pad 3
Move Nose Up
9
Move Nose Up Quickly
F5
Move Nose Down
F7 or 0
Move Nose Down Quickly
F8
Freeze Pitch
F6
Bank Left
Num Pad 7
Bank Right
Num Pad 9
Move Eyepoint Up
SHIFT+ENTER
Move Eyepoint Down
SHIFT+BACKSPACE
Move Eyepoint Left
CTRL+SHIFT+BACKSPACE
Move Eyepoint Right
CTRL+SHIFT+ENTER
Move Eyepoint Forward
CTRL+BACKSPACE
Move Eyepoint Back
CTRL+ENTER

Tabulka je dostupná i jako soubor kneeboard_keys.htm v adresáři C:Program FilesMicrosoft GamesFlight Simulator 9Aircraft.


Poprvé v letadleimage následující stránka