image

Propojení kabelůstálý odkaz / permalink

06.10.2004

Správné propojení kablíků jednotlivých komponent rádia je první podmínkou jeho funkce. Správné vedení a uložení kablíků v modelu je zásadní pro bezpečnou funkci rádia. Věnujte mu patřičnou pozornost. Chyby v instalaci kabeláže se velkou měrou podílejí na haváriích modelů.

Na první pohled je propojení jednotlivých komponent rádia jednoduchá záležitost. Skutečně. Standardní konektory serv a akumulátorů jsou navrženy tak, že když je zastrčíte do přijímače obráceně, nic se nezničí. Kablíky jsou ohebné a zdá se, že se s nimi za letu nemůže nic stát. Opak je však pravdou. Na instalaci působí přetížení ve všech směrech a vibrace od spalovacího motoru kabely by neměly v trupu volně plandat
kabely nesmí být napnuté
bablíky v konektorech přijímače lze zajistit tavnou lepidlem

Problém může nastat u konektorů, které nemají standardizované zapojení a které umožňují nesprávné propojení vodičů. Takovými konektory mohou být konektory na kabeláži mezi akumulátorem a regulátorem elektromotoru, konektory pro propojení rádia se servy v křídle a podobně. Nesprávnám zapojením takových konerktorů můžete některou část palubní instalace zničit. Z rádia se zakouří a je po létání. Stává se to i zkušeným. Při manipulaci s konektory není na místě spěch.

Tento text je dostupn? jen na pln? verzi tohoto webu. Nejdříve na stole

Tento text je dostupn? jen na pln? verzi tohoto webu. V terénu

Barevné značení kabelůstálý odkaz / permalink
01.01.2005

Kabely, které vedou napájení a řídící signál od přijímače k servům, mají dohodnutý zůsob značení barvami.

Kabely jsou třížilové. Ploché s vodiči vedle sebe nebo kroucené.

Barvy mají tento význam:

 GraupnerFutabaHitec
minus hnědá černá černá
plus červená červená červená
řídící pulzy oranžová bílá žlutá